درباره شرکت

درباره شرکت

شرکت مهندسين مشاور آريان پژوهان پارس در سال 1382 به منظور مشارکت در عمران و آبادانی کشور و با هدف سربلندی و اعتلای نام ايران زمين با حضور تعدادی از مهنسان مجرب بومی که هر يک تجارب گسترده ای در پروژه ها و طرحهای مختلف عمرانی اندوخته داشته اند تأسيس گرديد.

 

مشخصات ثبتی شرکت :

  شرکت مهندسين مشاور آريان پژوهان پارس (سهامی خاص)، ثبت شده به شماره 4977

 

دارای 2 رتبه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی :

1- رتبه 3 در انجام مطالعات و تهيه طرحهای مقدماتی و نظارت بر اجرای کليه پروژه های آموزشی و تحقيقاتی، مراکز تربيتی، ورزشی، اماکن مذهبی، سياحتی، فرهنگی،  هنری، بهداشتی، درمانی و آزمايشگاهها

2- رتبه 3 در انجام مطالعات و طرحهای مقدماتی و نظارت بر کليه واحدها و مجموعه های مسکونی، ساختمانهای تجاری، ساختمانهای اداری، صنعتی و کارخانه ها، مراکز مخابراتی، پستی مکانيزه و ساختمانهای مربوط به خدمات شهری و ساختمانی خاص نظامی.

شرکتهای همکار

Banners

 
 

Copyright © 2007, Arian Pajhouhan Pars Co. All rights reserved, Powered by SDP                                                                                      WWW.APPCO.IR