پروژه های اجرایی شرکت

ARYAN Pajhouhan Pars Consultant Co. - Projects

برخی از پروژه های شرکت به شرح ذيل مي باشند.

 

رديف

نام پروژه

ردیف

نام پروژه

1

ساختمان مركز خدمات فناوری و كسب و كار اراك

  11

هتل ـ رستوران عباس آباد شازند 

2

برج مسكونی، خدماتی و تجاری صدف اراك 

  12

پژوهشکده معلم 

3

ساختمان اداره كل راه و ترابری استان مركزی 

 

13

رستوران تپه سنگی 

4

مجتمع فرهنگی، هنری و تبلیغی اراك 

 

14

کانون فرهنگی، هنری خواهران 

5

ساختمان دامپزشكی و آزمایشگاه استان مركزی

 

15

کتابخانه قلمچی 

6

ساختمان مرکز پایش آلودگی هوای شهر اراک 

 

16

مدرسه راهنمائی 9 کلاسه اربعین 

7

سالن چند منظوره شهرداری اراک 

 

17

برجهای تعاونی مسکن نیروی انتظامی 

8

سالن ورزشی بدمینتون و ژیمناستیک مجموعه پنج مرداد اراک 

 

18

مجتمع تجاری بازار اراک (نیایش) 

9

طراحی سایت کنگان 

 

19

طراحی سایت شهربازی 

10

مجتمع فرهنگی، خدماتی، لاله اراک (رستوران لاله اراک) 

     

سایر پروژه های اجرائی توسط شرکت

شرکتهای همکار

Banners

 
 

Copyright © 2007, Arian Pajhouhan Pars Co. All rights reserved, Powered by SDP                                                                                      WWW.APPCO.IR