پروژه های اجرایی شرکت

پروژه های اجرا شده

پروژه های اجرائی شرکت / ساختمان مرکز خدمات فناوری و کسب و کار اراک ...

 

عنوان پروژه:

مرکز خدمات فناوری و کسب و کار اراک

ساختمان مرکز خدمات فناوری و کسب و کار اراک

کارفرما:

شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی

محل اجرای پروژه:

اراک، میدان امام خمینی (سه راه خمین)

شرح تفضیلی کارهای انجام شده:

تهيه نقشه های فاز 1 و 2 ساختمان مركز خدمات فناوری و كسب و كار اراك در 10 طبقه و نيز رستوران و سالن جلسات در سه طبقه مجزا به مساحت 5400 مترمربع در سايت مشترك به همراه متره و برآورد كلي پروژه.

 

 

شرکتهای همکار

Banners

 
 

Copyright © 2007, Arian Pajhouhan Pars Co. All rights reserved, Powered by SDP                                                                                      WWW.APPCO.IR