پروژه های اجرایی شرکت

پروژه های اجرا شده

پروژه های اجرائی شرکت / سالن چند منظوره شهرداری اراک ...

 

عنوان پروژه:

سالن چند منظوره شهرداری اراک

سالن چند منظوره شهرداری اراک

سالن چند منظوره شهرداری اراک

کارفرما:

سازمان عمران شهرداری اراک

محل اجرای پروژه:

 اراک، خیابان قائم مقام، جنب استخر شهرداری

شرح تفضیلی کارهای انجام شده:

طراحی و ارائه نقشه های مرحله اول و دوم معماری، سازه، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی سوله به ابعاد (طول) 40x60 (عرض) و مساحت کلی پروژه به میزان 6/3738 مترمربع.

 

 

 

 

 

 

 

 

شرکتهای همکار

Banners

 
 

Copyright © 2007, Arian Pajhouhan Pars Co. All rights reserved, Powered by SDP                                                                                      WWW.APPCO.IR