پروژه های اجرایی شرکت

پروژه های اجرا شده

پروژه های اجرائی شرکت / سالن ورزشی بدمینتون و ژیمناستیک مجموعه 5 مرداد ...

 

عنوان پروژه:

سالن ورزشی بدمینتون و ژیمناستیک مجموعه پنج مرداد اراک

سالن ورزشی بدمینتون و ژیمناستیک مجموعه پنج مرداد اراک

کارفرما:

اداره کل تربیت بدنی استان مرکزی

محل اجرای پروژه:

 اراک، مجموعه ورزشی پنج مرداد

شرح تفضیلی کارهای انجام شده:

طراحی و ارائه نقشه های مرحله اول و دوم معماری، سازه، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی سالن ورزشی بدمینتون و ژیمناستیک مجموعه پنج مرداد اراک در مساحت تقریبی 2000 متر مربع به همراه متره و برآورد کلی پروژه.

 

شرکتهای همکار

Banners

 
 

Copyright © 2007, Arian Pajhouhan Pars Co. All rights reserved, Powered by SDP                                                                                      WWW.APPCO.IR