پروژه های اجرایی شرکت

پروژه های اجرا شده

پروژه های اجرائی شرکت / طراحی سایت کنگان ...

 

عنوان پروژه:

 

طراحی سایت کنگان

کارفرما:

معاونت مهندسی سپاه روح الله

محل اجرای پروژه:

 کیلومتر 6 جاده تهراه ـ اراک

شرح تفضیلی کارهای انجام شده:

تهیه مطالعات فاز صفر و نقشه های فاز 1 و 2 معماری شامل طراحی سایت و جانمایی ساختمان و کلیه عملیات محوطه سازی با زیر بنای 20000 متر مربع

 

شرکتهای همکار

Banners

 
 

Copyright © 2007, Arian Pajhouhan Pars Co. All rights reserved, Powered by SDP                                                                                      WWW.APPCO.IR