پروژه های اجرایی شرکت

پروژه های اجرا شده

پروژه های اجرائی شرکت / مجتمع فرهنگی، خدماتی لاله اراک (رستوران لاله اراک) ...

 

عنوان پروژه:

مجتمع فرهنگی، خدماتی لاله اراک (رستوران لاله اراک)

مجتمع فرهنگی، خدماتی لاله اراک (رستوران لاله اراک)

مجتمع فرهنگی، خدماتی لاله اراک (رستوران لاله اراک)

کارفرما:

سرپرستی بنیاد تعاون سپاه استان مرکزی

محل اجرای پروژه:

 اراک، خیابان قائم مقام

شرح تفضیلی کارهای انجام شده:

شامل طراحی مراحل اول و دوم معماری، سازه، تأسیسات برقی و مکانیکی رستوران لاله اراک به مساحت 5750 متر مربع در چهار طبقه شامل رستوران و سوئیت به همراه متره و برآورد کلی پروژه.

 

 

 

 

 

 

 

 

شرکتهای همکار

Banners

 
 

Copyright © 2007, Arian Pajhouhan Pars Co. All rights reserved, Powered by SDP                                                                                      WWW.APPCO.IR