پروژه های اجرایی شرکت

پروژه های اجرا شده

پروژه های اجرائی شرکتهتل ـ رستوران عباس آباد شازند ...

 

عنوان پروژه:

 

هتل ـ رستوران عباس آباد شازند

کارفرما:

شهرداری شازند

محل اجرای پروژه:

پارک عباس آباد شازند

شرح تفضیلی کارهای انجام شده:

تهیه نقشه های فاز 1 و 2 معماری، سازه، تأسیسات برقی و مکانیکی در چهار طبقه شامل: رستوران و سوئیتهای اقامتی به مساحت 1250 متر مربع به همراه متره و برآورد کلی پروژه.

 

شرکتهای همکار

Banners

 
 

Copyright © 2007, Arian Pajhouhan Pars Co. All rights reserved, Powered by SDP                                                                                      WWW.APPCO.IR