پروژه های اجرایی شرکت

پروژه های اجرا شده

پروژه های اجرائی شرکتپژوهشکده معلم ...

 

عنوان پروژه:

 

پژوهشکده معلم

کارفرما:

نوسازی مدارس

محل اجرای پروژه:

اراک، میدان راه آهن

شرح تفضیلی کارهای انجام شده:

تهیه نقشه های فاز 1 و 2 معماری، سازه، تأسیسات برقی و مکانیکی در هفت طبقه شامل: کلاسها و کارگاههای آموزشی و آزمایشگاه تحقیقاتی آمفی تئاتر به ظرفیت 200 نفر با زیر بنای 6400 متر مربع.

 

شرکتهای همکار

Banners

 
 

Copyright © 2007, Arian Pajhouhan Pars Co. All rights reserved, Powered by SDP                                                                                      WWW.APPCO.IR