پروژه های اجرایی شرکت

پروژه های اجرا شده

پروژه های اجرائی شرکتکانون فرهنگی، هنری خواهران ...

 

عنوان پروژه:

کانون فرهنگی، هنری خواهران

کانون فرهنگی، هنری خواهران

کانون فرهنگی، هنری خواهران

کارفرما:

معاونت مهندسی سپاه روح الله

محل اجرای پروژه:

اراک، خیابان امام خمینی

شرح تفضیلی کارهای انجام شده:

تهیه نقشه های فاز 1 و 2 معماری، سازه، تأسیسات برقی و مکانیکی در سه طبقه شامل: کلاسهای آموزشی، خوابگاه و غذاخوری به مساحت 850 متر مربع.

 

 

 

 

 

 

 

 

شرکتهای همکار

Banners

 
 

Copyright © 2007, Arian Pajhouhan Pars Co. All rights reserved, Powered by SDP                                                                                      WWW.APPCO.IR