پروژه های اجرایی شرکت

پروژه های اجرا شده

پروژه های اجرائی شرکتکتابخانه قلم چی ...

 

عنوان پروژه:

کتابخانه قلم چی

کتابخانه قلم چی

کتابخانه قلم چی

کارفرما:

نوســازی مدارس

محل اجرای پروژه:

اراک، خیابان امام خمینی

شرح تفضیلی کارهای انجام شده:

تهیه نقشه های فاز 1 و 2 معماری، سازه، تأسیسات برقی و مکانیکی در پنج طبقه شامل: کتابخانه مرکزی، قرائت خانه، آزمایشگاه تحقیقاتی، کلاسهای آموزشی به مساحت زیربنای 4600 متر مربع.

 

 

 

 

 

 

 

 

شرکتهای همکار

Banners

 
 

Copyright © 2007, Arian Pajhouhan Pars Co. All rights reserved, Powered by SDP                                                                                      WWW.APPCO.IR