پروژه های اجرایی شرکت

پروژه های اجرا شده

پروژه های اجرائی شرکتمدرسه راهنمایی 9 کلاسه اربعین ...

 

عنوان پروژه:

مدرسه راهنمایی 9 کلاسه اربعین

مدرسه راهنمایی 9 کلاسه اربعین

مدرسه راهنمایی 9 کلاسه اربعین

کارفرما:

نوســازی مدارس

محل اجرای پروژه:

اراک، میدان راه آهن

شرح تفضیلی کارهای انجام شده:

تهیه نقشه های فاز 1 و 2 معماری، سازه، تأسیسات برقی و مکانیکی در سه طبقه شامل کلاسهای آموزشی و اتاقهای اداری با مساحت زیربنای 1850 متر مربع .

 

 

 

 

 

 

 

 

شرکتهای همکار

Banners

 
 

Copyright © 2007, Arian Pajhouhan Pars Co. All rights reserved, Powered by SDP                                                                                      WWW.APPCO.IR