پروژه های اجرایی شرکت

پروژه های اجرا شده

پروژه های اجرائی شرکتبرجهای تعاونی مسکن نیروی انتظامی ...

 

عنوان پروژه:

برجهای تعاونی مسکن نیروی انتظامی

برجهای تعاونی مسکن نیروی انتظامی

برجهای تعاونی مسکن نیروی انتظامی

کارفرما:

تعاونی مسکن نیروی انتظامی استان مرکزی

محل اجرای پروژه:

اراک، شهر صنعتی

شرح تفضیلی کارهای انجام شده:

تهیه نقشه های فاز 1 و 2 معماری، سازه، تأسیسات برق و مکانیکی در 33 طبقه شامل 3 طبقه پارکینگ، یک طبقه تجاری و 28 طبقه مسکونی (540 واحد مسکونی) به مساحت کلی 75000 متر مربع به همراه متره و برآورد کلی پروژه .

زیر بنای پروژه 54000 متر مربع

 

 

 

 

 

 

 

شرکتهای همکار

Banners

 
 

Copyright © 2007, Arian Pajhouhan Pars Co. All rights reserved, Powered by SDP                                                                                      WWW.APPCO.IR