پروژه های اجرایی شرکت

پروژه های اجرا شده

پروژه های اجرائی شرکتطراحی سایت شهربازی (شهرداری شازند) ...

 

عنوان پروژه:

 

 

طراحی سایت شهربازی

کارفرما:

شهرداری شازند

محل اجرای پروژه:

عباس آباد شازند

شرح تفضیلی کارهای انجام شده:

تهیه نقشه های فاز 1 و 2 معماری شامل: طراحی سایت و کلیه عملیات محوطه سازی و نظارت فاز 3

زیر بنای پروژه : 5 هکتار

 

 

 

 

 

 

شرکتهای همکار

Banners

 
 

Copyright © 2007, Arian Pajhouhan Pars Co. All rights reserved, Powered by SDP                                                                                      WWW.APPCO.IR