خدمات و فعالیتهای شرکت

خدمات و فعالیتهای شرکت

شرکت مهنـدسین مشاور آريـان پژوهان پارس با توجه به توان فنی و تخصصی خود آمادگی ارائه خدمات مشـاوره، طراحی، نظارت و پیـاده سازی هر از زمینـه های زیر را دارا می باشد :

مراکز اداری

مراکز تجاری

مراکز مسکونی

مراکز فرهنگی، هنری، آموزشی و مذهبی

مراکز ورزشی، تفريحی و سیاحتی

 مراکز بهداشتی و درمانی

 مراکز نظامی

مديريت طرح و مديريت پروژه

شرکتهای همکار

Banners

 
 

Copyright © 2007, Arian Pajhouhan Pars Co. All rights reserved, Powered by SDP                                                                                      WWW.APPCO.IR