معرفی شرکت

شرکت مهندسین مشاور آریان پژوهان پارس در سال 1382 به شماره ثبت4977(اراک) تاسیس گردید و طی این مدت فعالیت خود را با بسیاری از ارگان های دولتی و شرکت های داخلی و خارجی ادامه داده است.در سال 1384 موفق به اخذ رتبه در رشته ساختمان های مسکونی، اداری، تجاری، صنعتی و نظامی گردید. با گسترش دامنه فعالیت ها،هم اکنون شرکت در دو رشته دیگر نیز(ساختمان های آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی)دارای رتبه بندی ازسازمان مدیریت و برنامه ریزی و بودجه می باشد. شرکت مهندسین مشاور آریان پژوهان پارس با مدد از حضرت باریتعالی و نیز نیروهای متخصص، سعی در ارائه طرح های بدیع، منحصر به فرد و اقتصادی دارد و در این راه تمامی توان خود را به کار خواهد بست.