پروژه سالیان

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
پروژه سالیان

تعداد طبقات :12 طبقه
مساحت زیربنا: 37344
نوع سازه: سازه بتنی
سال طراحی: 1401
کاربری: مسکونی-تجاری
آدرس: کوی کوثر
طراحی معماری: فرهاد میرزایی
طراحی سازه: مهندسین مشاور آریان پژوهان پارس
طراحی برق: مهندسین مشاور آریان پژوهان پارس
طراحی مکانیک: مهندسین مشاور آریان پژوهان پارس

برگشت به بالا
برگشت مرحله قبل
بستن زوم
Context Menu is disabled by theme settings.