حامد توکلی

 

دکترای معماری

فارغ التحصیل 1379

دارای پروانه اشغال به کار مهندسی

پایه ارشد طراحی، نظارت و اجرا

بستن زوم
Context Menu is disabled by theme settings.