خانه ای برای یک درخت

تعداد طبقات :5 طبقه
مساحت زیربنا: 450 مترمربع
نوع سازه: بتنی و سقف وافل
سال طراحی: 1398
کاربری: مسکونی
آدرس: استان مرکزی - اراک – خیابان دکتر حسابی – کوچه آرش

تیم طراحی:
معمار مسئول: فرهاد میرزایی
همکار طراحی و ارائه نما: مهریار تقوی
همکار طراحی و ارائه داخلی: فاطمه میرزابیگی
گرافیک : حمیدرضا غلامی
سایر همکاران ارائه: نگین اکبری
سازه: شرکت مهندسین مشاور آریان پژوهان پارس
تأسیسات مکانیکی: مهندسین مشاور آریان پژوهان پارس
تأسیسات الکتریکی: مهندسین مشاور آریان پژوهان پارس
مشاور: شرکت مهندسین مشاور آریان پژوهان پارس
عکاس: مسعود بدیعی

جوایز دریافتی : تقدیرشده در دوره اول جایزه ملی خانه - کسب پلاک نقره ای میزان معماری

برگشت به بالا
برگشت مرحله قبل
بستن زوم
Context Menu is disabled by theme settings.