خانه پدری

پروژه خانه پدری

تعداد طبقات :9 طبقه
مساحت زیربنا: 3330 مترمربع
نوع سازه: بتنی و سقف دال دوطرفه اینتل دک
سال طراحی: 1398
کاربری: مسکونی
آدرس: استان مرکزی، اراک، خیابان عضد، کوچه ساری

تیم طراحی:
معمار مسئول: فرهاد میرزایی
همکار طراحی و ارائه نما: مهریار تقوی
همکار طراحی و ارائه داخلی: فاطمه میرزابیگی
سایر همکاران ارائه: نگین اکبری
سازه: شهرام مومنی عراقی، فرهاد عزیزمحمدی
تأسیسات مکانیکی: ابوالفضل حسن‌زاده مقدم
تأسیسات الکتریکی: علی بصیری
مشاور: شرکت مهندسین مشاور آریان پژوهان پارس
عکاس : محمدحسن اتفاق

برگشت به بالا
برگشت مرحله قبل
بستن زوم
Context Menu is disabled by theme settings.