دکتر سخنور

1- تیم طراحی معماری :
فرهاد میرزائی – عاطفه مصلحی - نگین اکبری - محسن امانی
2- تیم طراحی سازه :
شرکت آریان پژوهان پارس ( فرهاد عزیزمحمدی – شهرام مومنی عراقی )
3-طراحی تاسیسات :
4- مجری : دکتر سخنور
5- مشخصات کارفرما : دکتر سخنور
6- محل پروژه : اراک - میدان راه آهن - میدان پرستار
7- کاربری بنا : مسکونی
8- سطوح زیربنا و زمین پروژه: 8300- 693
9- سال و شروع خاتمه : 95 - 98

برگشت به بالا
برگشت مرحله قبل
بستن زوم
Context Menu is disabled by theme settings.