هتل خیبر

بازسازی هتل خیبر
تعداد طبقات : 7طبقه
مساحت زیربنا : 6500مترمربع
نوع سازه : بتنی
سال طراحی : 1397
کاربری : هتل – تجاری
آدرس : شهر صنعتی،میدان اطلس 1
طراحی معماری : فرهاد میرزائی

برگشت به بالا
برگشت مرحله قبل
بستن زوم
Context Menu is disabled by theme settings.