فرهاد میرزایی

 

کارشناسی ارشد معماری

فارغ التحصیل 1378

دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی

پایه ارشد طراحی،نظارت و اجرا

بستن زوم
Context Menu is disabled by theme settings.