عضو هیئت مدیره

ابوالفضل حسن زاده مقدم

عضو هیئت مدیره

کارشناس مکانیک،فارغ التحصیل سال 1371،دارای پروانه اشتغال سازمان سازمان نظام مهندسی پایه ارشد محاسبه،نظارت و اجرا